Lưu trữ thẻ: Gạo Thiên Vương

Gạo thơm Lộc Trời đạt chứng nhận OCOP cấp quốc gia

Gạo Hạt Ngọc Trời - Gạo thơm Lộc Trời đạt chứng nhận OCOP cấp quốc gia

Gạo thơm Lộc Trời với 2 sản phẩm Hạt ngọc trời Thiên Vương và Hạt ngọc trời Tiên Nữ vừa được Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp giấy chứng nhận và công bố sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia năm 2020. Theo đại diện của Tập đoàn Lộc Trời, hai